Získali jsme první podporu

Děkujeme Ministerstvu zahraničních věcí ČR za finanční podporu.

Klub českých turistů získal 80 000 od MZV ČR v rámci projektů nestátních neziskových organizací a dalšíchoprávněných subjektů: B) Podpora jazykové a kulturní svébytnostikrajanských komunitv zahraničí; Péče o nemovité památky v zahraničí se vztahem k českémukulturnímu dědictví.

Značení v Brazílii pokračuje!

I letos se vydají značkaři Klubu českých turistů do Batayporã, aby pokračovali v budování turistické sítě.

Letos se do Bataypora vydají znalci terénu Ondra a Alex a k nim se přidají Karel a Daniela.

V plánu je vyznačit dvě další trasy. Červený okruh spojující další zajímavá místa v Batayporã a okolí a zelenou trasu na farmu, na které jsme loni dva dny byli.

Sledujte novinky, v průběhu na přelomu dubna a května plánujeme spuštění projektu na Startovači. Opět budete mít možnost projekt podpořit a získat zajímavé odměny.

Děkujeme za vaši přízeň!