Získali jsme první podporu

Děkujeme Ministerstvu zahraničních věcí ČR za finanční podporu.

Klub českých turistů získal 80 000 od MZV ČR v rámci projektů nestátních neziskových organizací a dalšíchoprávněných subjektů: B) Podpora jazykové a kulturní svébytnostikrajanských komunitv zahraničí; Péče o nemovité památky v zahraničí se vztahem k českémukulturnímu dědictví.